poortwachter

De makelaar als poortwachter

Het is u wellicht opgevallen dat wij sinds kort veel vragen stellen. Dit komt doordat de overheid sinds 25 juli 2018 makelaars (eerder waren het vooral banken) de rol van poortwachter heeft gegeven. Voor u en ons heeft dit de nodige veranderingen en verantwoordelijkheden meegebracht.

Mag een makelaar zomaar een kopie maken van mijn paspoort?

Ja, dat mag. Het is echter een terechte vraag. Het afgeven van uw paspoort werkt identiteitsfraude immers in de hand. Het is daarom verstandig nooit zomaar uw paspoort af te geven en te weten welke instanties om een kopie van uw paspoort of id-bewijs mogen vragen.


Waarom vragen wij wat we vragen?

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij al onze klanten identificeren en en die identiteit verifiëren, dus ook die van u. Kortom: wij moeten weten met wie wij zaken doen.
Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar u woont, maar waarom? Dit alles heeft te maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van terrorisme. Daarom doen wij dus onderzoek naar waar u woont en leggen dit vast. Door het kopiëren van een rijbewijs, paspoort of id-kaart of door het overnemen van de voor ons relevante gegevens, voldoen wij aan onze plicht. De gegevens die wij over u verzamelen, worden vervolgens vijf jaar bewaard.

Wij zijn verplicht de volgende gegevens te verzamelen:

  • Geslachtsnaam
  • Voornamen
  • Geboortedatum
  • Adres en woonplaats/plaats van vestiging
  • Aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van het document waarmee de identiteit geverifieerd is

Wanneer wij niet met een persoon maar met een bedrijf van doen heeft, kan het voorkomen dat er meer gegevens worden opgevraagd.

Op basis van de wet Wwft mag de verkoopmakelaar met u afspreken dat uw gegevens worden doorgestuurd naar de aankoopmakelaar. Op die manier hoeft u niet langs twee verschillende makelaarskantoren, maar kunnen de makelaars wel allebei voldoen aan hun wettelijke verplichting."


Waarom wordt er gevraagd naar de herkomst van gelden?
We zijn er dan nog niet, want hoe gaat u de aankoop financieren? Waar komt het geld vandaan? Zo’n vraag zorgt wellicht voor onbegrip bij u, maar helaas zijn wij het verplicht om te achterhalen wat de herkomst is van het geld waarmee u uw aankoop gaat financieren. Waarom? Omdat we van de wetgever moeten vaststellen dat u met uw aankoop geen geld wilt witwassen.
Als we dit in kaart hebben gebracht voldoen wij aan onze verplichting vanuit de Wwft om een cliëntenonderzoek te doen voordat wij een aan- of verkoop laten plaatsvinden.


MOT
Wij zijn ook verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, als we een vermoeden hebben van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Bijvoorbeeld als we geen reële verklaring van u krijgen over de herkomst van de gelden.
Wij begrijpen dat het cliëntenonderzoek om privacygevoelige informatie vraagt, vanuit wet- en regelgeving is dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De makelaar die u bijstaat tijdens de aan- of verkoop van uw huis is volgens de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht onderzoek te doen naar de identiteit van de partijen waaraan hij diensten gaat verlenen. In deze wet staat tevens dat de makelaar geen werkzaamheden mag verrichten voor of diensten mag verlenen aan anonieme klanten. Door het kopiëren van een rijbewijs, paspoort of id-kaart of door het overnemen van de voor de makelaar relevante gegevens, voldoet de makelaar aan zijn plicht. De gegevens die hij over u heeft verzameld, worden vervolgens vijf jaar bewaard.

 

 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring